Privacyverklaring & Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
De inhoud van www.businessgo.nl is met de grootste zorg samengesteld. In praktijk kan het voorkomen dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. BusinessGO is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet. Op alle reizen zijn de Zakelijke Voorwaarden van de ANVR van toepassing. De voorwaarden kunt u hier nalezen.

Uw privacy
BusinessGO stelt zeer hoge eisen aan de bescherming van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers op www.businessgo.nl. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. BusinessGO houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BusinessGO, Twentepoort Oost 31, 7609 RG Almelo. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens
BusinessGO legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van BusinessGO afneemt of anderszins contact heeft met BusinessGO. BusinessGO gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om haar bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht BusinessGO rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunnen bezoekers hun gegevens hiertegen laten blokkeren. Hiertoe bestaat op ieder medium de mogelijkheid de informatiestroom af te melden.

Cookies
Op de website www.businessgo.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan BusinessGO haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. BusinessGO maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt BusinessGO ook gebruik van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Actualiteit van gegevens
BusinessGO besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden binnen de inhoud van www.businessgo.nl, waaronder hyperlinks naar informatie van derden, kunnen echter voorkomen. BusinessGO en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Niets uit deze website mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BusinessGO, Twentepoort Oost 31, 7609 RG Almelo.

Reis- en Boekingsvoorwaarden
Alle gepubliceerde reizen in deze website kunnen geboekt worden via BusinessGO. Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende touroperator en/of luchtvaartmaatschappij. In voorkomende gevallen is BusinessGO gerechtigd een aanvullende toeslag voor reisbemiddeling in rekening te brengen. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op los luchtvervoer.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: BusinessGO, t.a.v. Afdeling Sales & Marketing, Twentepoort Oost 31, 7609 RG Almelo, of e-mail: info@businessgo.nl.

Wijzigingen
BusinessGO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van BusinessGO.